We don't waste water!

Certificat de atestare documentatii tehnice

Certificat de atestare documentatii tehnice

Acest certificat este eliberat de Ministerul Mediului și Pădurilor, în conformitate cu Regulamentul privind organizarea activității de atestare a instituțiilor publice sau private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor. 

Emiterea avizului și autorizației de gospodărire a apelor se realizează în baza unor documentații tehnice al căror conținut trebuie să respecte prevederile legale în vigoare. Aceste documentații se pot elabora doar de firme sau instituții certificate în acest scop. Firma noastră este una din ele.