We don't waste water!

Certificat ISO 14001

Certificat ISO 14001

Acest standard european stabilește cerințele referitoare la un sistem de management de mediu care permite unei organizații să-și formuleze și să-și implementeze politica și obiectivele ținând seama de cerințele legale și de alte cerințe la care subscrie organizația și informații referitoare la impacturile semnificative asupra mediului. 
Prin aplicarea acestui standard internațional, am dorit:
 - să stabilim, să implementăm, să menținem și să îmbunătățim un sistem de management de mediu
 - să ne asigurăm de conformitatea cu politica de mediu declarată
 - să demonstrăm conformitatea cu acest standard internațional prin:

  • realizarea unor autoevaluări
  • urmărirea confirmării de către clienți a conformării noastre
  • urmărirea certificării de mediu de către o organizație externă prin audit periodic

Procesul de dezvoltare a sistemului de management de mediu in firma noastră are ca scop final obținerea îmbunătățirii performanței globale de mediu.  

Ne asigurăm în mod constant ca în cadrul domeniului definit al sistemului nostru de management de mediu, acesta: 

  • corespunde naturii, dimensiunilor și impacturilor asupra mediului de activitate, a produselor și serviciilor
  • include un angajament de îmbunătățire continuă și de prevenire a poluării
  • include un angajament de conformitate cu cerințele legale și cu alte cerințe aplicabile la care organizația subscrie, referitor la aspectele sale de mediu
  • oferă cadrul pentru stabilirea și analizarea obiectivelor și a țintelor de mediu
  • este documentată, implementată și menținută
  • este comunicată întregului personal angajat 
  • este disponibilă pentru public