We don't waste water!

Certificat ISO 9001

Certificat ISO 9001

Adoptarea sistemului de management al calității este o decizie strategică a organizației noastre. Această decizie a fost influențată de mai multe aspecte:

 - obiectivele noastre specifice
 - produsele/serviciile pe care le oferim
 - procesele de lucru pe care le utilizăm
 - înțelegerea și satisfacerea clientului
 - obținerea de rezultate în ceea ce privește performanța și eficacitatea proceselor de lucru
 - îmbunătățiri continue

Prin implementarea acestui sistem, firma noastră a avut multe îmbunătățiri în ceea ce privește:
 - Gradul de satisfacere a clienților 
 - Îmbunătățirea permanentă a serviciilor prestate cu un raport de calitate/preț cât mai bun
 - Onorarea comenzilor primite în cel mai scurt timp posibil
 - Gradul de conformare cu cerințele legale și încadrarea în cerințele legislative aplicabile