We don't waste water!

Fosă septică ventilată tip BIOROCK

BIOROCK - 5

PRINCIPII DE FUNCȚIONARE

Fosă septică ventilată - tip BIOROCK

Fosa septică ventilată este compusă dintr-un filtru biologic tip BIOROCK alimentat pe la partea superioară și care este montat într-un recipient din polietilenă. Apa uzată în drumul descendent udă materialul impregant cu enzime, iar printre spaţiile libere circulă aer în convecţie naturală.

Fosa are o capacitate maximă recomandată de 0,75 mc/zi - 1,20 mc/zi

Unitatea este prevăzută cu două straturi succesive de filtrare unde au loc următoarele etape:

  • Fermentarea şi hidroliza pe primul strat, realizând absorbţia substanţelor pe suprafaţa plutitorului. Enzimele se activează de fiecare dată în prezenţa apelor menajere, reduc substanţele organice pe bază de carbon (CBO5), reduc materiile în suspensii şi duc la fementarea produşilor de hidroliză. În acest compartiment se dezvoltă bacterii de tip SAPROFIT (nivelul I al lanţului trofic) care aderă la mediul plutitor şi reduc materia organică în proporţie de 40 %. În această etapă de epurare, bacteriile elimină 20 - 30 de ori mai multe enzime decât pot să consume. Din acest motiv, această zonă se numeşte incubator de enzime (fermentator). Din cauza eliberării în apă a unei cantităţi mari de enzime procesele biochimice de eliminare a substanţelor organice se desfăşoară intensiv (în mod accelerat).
  • Nitrificare şi denitrificare. În această etapă se realizează oxidarea intracelulară a produşilor de hidroliză. Prin deplasarea aerului în contracurent se realizează nitrificarea heterotrofă care duce la descompunerea amoniacului sau a ionilor de amoniu în azotiţi, respectiv în azotaţi. În masa de enzime, există bacterii heterotrofe care realizează nitrificarea, proces care se desfăşoară în prezenţa oxigenului insuflat şi în prezenţa bacteriilor specializate autotrofe care realizează denitrificarea obţinând oxigenul necesar metabolismului din compuşii organici şi cei pe bază de azot. Bacteriile autotrofe pot convieţui în acelaşi mediu cu bacteriile heterotrofe. Prin nitrificare se înţelege oxidarea azotului amoniacal (NH4-N) în nitrit (NO2) şi a nitritului în nitrat (NO3). Reacţia totală este: NH4+ + 2 O2 rezultă NO3- + 2H+ + H2O + energie. Reacţia este caracterizată prin consum mare de oxigen (1 g NH4-N necesită 4,6 g O2). Aportul de oxigen este justificat de necesitatea producerii proceselor de mineralizare trofică şi oxidare intracelulară a produşilor de hidroliză. Reducerea substanţelor organice se realizează în proporţie de 80 %. Procesele în mediu aerob conduct la oxidarea completă a substanţelor organice până la formarea CO2 şi H2O, eliberându-se importante cantităţi de energie. Tehnologia propusă permite eliminarea succesivă a substanţelor organice în diferite stadii ale lanţului trofic, transformându-le în substanţă anorganică. În tehnologia BIOROCK, această masă celulară se regăseşte pe mediul putitor cu aderenţă ridicată la culturile bacteriene, iar substanţa organică care intră în sistem este consumată de microorganismele detrivore din ultima treapta de epurare.
  • Tratarea nămolului. Tehnologia de epurare BIOROCK este bazată pe mineralizarea completă a materiei organice. Datorită relaţiilor trofice avansate ale microorganismelor fixate pe materialul BIOROCK, în urma procesului de epurare rezultă nămol în exces în cantităţi foarte mici. Nămolul colectat în radierul bazinului este în cantități foarte mici și care nu necesita măsuri speciale de eliminare.

 

IMPORTANT:

  • funcţionarea fosei septice nu necesită nămol activ
  • fosa septică ventilată suportă funcţionare discontinuă; reactivarea se face automat în momentul în care există aport de ape uzate menajere, iar atingerea parametrilor funcţionali de capăt (NTPA 001) se face în interval de maxim 24 ore de la repornirea fosei septice, cu condiția epurării unei ape menajare care respectă parametrii stabiliți de NTPA 002,
  • În cazul în care configurația terenului permite, apele epurate pot fi evacuate gravitațional în cursuri de apă, fară consum de energie electrică